Pořez dřeva
mobilním katrem
Wood-Mizer

Chci si domluvit pořez

Provádíme pořez dřevní hmoty přímo u zákazníka na místě mobilní pásovou pilou Wood-Mizer.

Pořez kulatiny do max. průměru 90 cm. Vyrobíme jakékoli stavební či stolařské řezivo.

mobilní katr Wood-Mizer

Nařežeme
trámy, krokve i fošny