Pila na přesílenou kulatinu

Řezání přesílené kulatiny novou pásovou pilou Wood Mizer LX 250.