Řezání mobilním katrem v období 2014-2020

Výběr z fotografií řezání kulatiny u zákazníků.